Transport
Opslag en warehousing
Verhuizing
Texel
Particulier

Missie en Visie

 Missie

Beers Winkel verzorgt het transport, opslag, VAL en overslag van de goederen van haar klanten. Het goederentransport vindt plaats door geheel Nederland. Opslag en overslag op haar vestigingen in Winkel en Den Helder. Vertrouwen en flexibiliteit  staan daarbij centraal. Onze klanten moeten altijd van ons op aankunnen. Wij zijn een open organisatie waarin iedereen duidelijk bewust is van haar taken en verantwoordelijkheden. Wij streven naar 100% betrouwbaarheid in al onze processen, al onze leveringen en al onze afspraken.  Wij gaan voor goede werkverhoudingen met alle betrokken partijen en een bevredigend rendement.

Daarnaast beseffen wij ons dat duurzaamheid het belangrijkste criterium voor de toekomst zal zijn. Wij willen dan ook te allen tijde zorgvuldig omgaan met de natuurlijke omgeving. Uitgangspunt daarbij is het nu reeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van toekomstige generaties.

 

 Visie

Beers Winkel kent een goede naamsbekendheid in de regio. Deze naamsbekendheid willen wij benutten om zoveel mogelijk regionale klanten te binden, zowel op het gebied van transport als opslag, VAL en overslag.

Het aantal transportbewegingen van B2C (Business to Consumer) als gevolg van het bestellen bij webwinkels groeit gestaag. Met zijn uitgekiende logistieke oplossingen, ondersteund door een up to date automatisering, wil Beers Winkel in deze bewegingen een voorname rol spelen. De consument verwacht een aflevering op het tijdstip dat het hem of haar het beste uit komt. Beers Winkel heeft bewezen hiertoe in staat te zijn.