Transport
Opslag en warehousing
Verhuizing
Texel
Particulier

Voorwaarden en Condities

Al onze diensten vinden plaats onder de door ons vastgestelde tarieflijsten.

In betreffende tarieflijsten, die klantgebonden zijn, komen naast de transportprijzen onder andere de volgende aspecten aan bod :


 • Verzekeringen plus eigen risico
 • Afleverbewijzen
 • Adressering
 • Openingstijden
 • Wachtgeld/laadgeld
 • Volumeberekening
 • Lengtetoeslag
 • (Lucht)haven toeslag
 • Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen
 • Particulieren / binnensteden
 • Termijnzending / koeriersritten
 • Gevaarlijke stoffen
 • Afhaalopdrachten
 • Foutvracht
 • Tariefwijziging
 • Incassoprovisie Remboursementen
 • Beëindiging van de samenwerking
 • Rechtsgeldigheid Algemene VoorwaardenDeze tarieflijsten zijn opvraagbaar en worden bij een voor u opgestelde offerte meegezonden.

Voorzover in betreffende tarieflijsten niet is voorzien, zijn onderstaande vervoerscondities van toepassing.

Door op de onderstreepte afkorting te klikken kunt u de gehele tekst van de betreffende voorwaarden/condities nalezen.

 

Vervoerscondities

 

Op het nationaal wegvervoer zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002);

Op het internationaal wegvervoer zijn van toepassing de bepalingen van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de weg (het CMR-verdrag) alsmede in aanvulling hierop de AVC 2002);

Op expeditiewerkzaamheden, inclusief opslag, zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, tenzij specifiek overeengekomen de Physical distributionvoorwaarden.

Bovengenoemde condities en voorwaarden zijn in boekvorm uitgebracht. Deze uitgaves kunnen wij u tegen vergoeding leveren, maar zijn ook rechtstreeks (online) te bestellen bij SVa / Stichting Vervoeradres te 's-Gravenhage.

 

Verhuisvoorwaarden

Op alle verhuizingen zijn de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen van toepassing.

Voor alle voornoemde voorwaarden en condities geldt bij latere deponering de meest recente tekst.

 

Geschillen

Geschillen welke uit een overeenkomst mochten ontstaan, zullen voor zover door de wet niet anders dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.